Obţinerea de amidonuri modificate prin tehnologie neconvenţională,
cu aplicabilitate Ón industria alimentară

Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

Text Box: EN

RO

Contract PN II cufinanţare: Buget de Stat - Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE: 51-007/2007

Categoria de proiect: proiect complex (PC)

Acronim: AMIR

Valoarea proiectului  (include şi alte surse atrase): 1.165.443 lei

Valoarea contractului (sursa numai buget de stat): 1.165.443 lei

Durata contractului: 38 luni (18.09.2007 - 15.11.2010)

Autoritatea Contractantă: Centrul Naţional de Management Programe (CNMP)

Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR)

Director proiect: Dr. ing. Monica R. NEMŢANU

Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI
Text Box: EN

RO

Generalităţi

Contact