Obţinerea de amidonuri modificate prin tehnologie neconvenţională,
cu aplicabilitate Ón industria alimentară

Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

 

Etapa I: Studiu documentar privind metodele de tratare, modificare şi caracterizare ale amidonurilor
††††††††††††††††††† utilizate Ón scop alimentar
(14.12.2007)

 

Etapa II: Elaborarea şi testarea procedurii de tratament cu fascicul de electroni a amidonurilor (30.09.2008)

 

Etapa III: Obţinerea şi caracterizarea parţială a amidonului de porumb modificat prin tratament cu
††††††††††††††††††††††† fascicul de electroni
(01.09.2009)

 

Etapa IV: Caracterizarea fizico-chimică şi structurală a amidonului de porumb modificat prin tratament cu
†††††††††††††††††††† fascicul de electroni
(15.12.2009)

 

Etapa V: Dezvoltarea tehnologiei neconvenţionale cu fascicul de electroni de tratare şi modificare a
††††††††††††††††††††† amidonului de porumb
(15.11.2010)

Text Box: EN

RO

Contact

 

Etape