Rezultate ştiinţifice obţinute în cadrul proiectului

 

      

Obţinerea de amidonuri modificate prin tehnologie neconvenţională,
cu aplicabilitate în industria alimentară

Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

Text Box: EN

RO

         1      cerere de brevet de invenţie înregistrată la OSIM cu nr. A/00984 din 18.10.2010

Contact

 

Rezultate

Nr. crt.

NUME AUTORI

TITLUL  ARTICOLULUI/ CĂRŢII/COMUNICĂRII ŞTIINŢIFICE

REVISTA / VOLUMUL/EDITURA

ÎN CARE  A APĂRUT /

CONFERINŢA LA CARE  S-A COMUNICAT

ARTICOLE ISI

1

Monica R. Nemtanu and Mirela Brasoveanu

Radio-sensitivity of some starches treated with accelerated electron beam

Starch/Starke, 64, pp 435 - 440, 2012

2

M.R. Nemtanu, C. Oproiu, M. Brasoveanu, M. Oane

Characterization of the Electron Beam Radiation Field by Chemical Dosimetry

Romanian Journal of Physics, Vol. 54, Nos. 7 - 8, ISSN 1221-146X, pp 613 - 618, 2009 (Ed. Academiei)

 

ARTICOLE ALTE BAZE DE DATE

1

Monica R. Nemţanu, Mirela Braşoveanu

Effects of Electron Beam Irradiation on Aqueous Solution of Corn Starch

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tomul LV (LIX), Fasc. 1, secţia Matematică. Mecanică teoretică. Fizică, ISSN 0304-5188, pp 129 - 136, 2009

2

M.R. Nemţanu, M. Braşoveanu, H. Iovu

Degradation rate of some electron beam irradiated starches 

U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 72, Iss. 2, ISSN 1454-2331, pp 69 - 74, 2010 

CĂRŢI

1

Monica R. Nemţanu, Mirela Braşoveanu 

Functional Properties of Some Non-conventional Treated Starches 

“Biopolymers” (ed. Magdy Eknashar), ISBN 978-953-307-109-1, pp 319 - 344, Scyio, Rijeka, Croatia, 2010 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE

1

M.R. Nemtanu, C. Oproiu, M. Brasoveanu, M. Oane

Characterization of the Electron Beam Radiation Field by Chemical Dosimetry 

Conferinţa Naţională de Fizică (CNF2008), 10 - 13 septembrie 2008, Măgurele, România 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

1

Denisa Eglantina Duta

The use of corn starch and potato starch in gluten-free pasta

Trends in Cereal Science and Technology, 03 – 06 februarie 2008, Salonic, Grecia

2

Mariana Ionescu, Enuta Iorga, Denisa Eglantina Duta,Valentin Ionescu 

Physical-chemical and sensorial assessment of bakery products using active and intelligent packaging solution

Trends in Cereal Science and Technology, 03 – 06 februarie 2008, Salonic, Grecia  

3

Monica R. Nemţanu, Mirela Braşoveanu

Effects on the Paste Physicochemical Characteristics of Starch Biomolecules Irradiated by Electron Beam

The 2nd International Nuclear Chemistry Congress (2nd-INCC), 13 - 18 aprilie 2008, Cancun, Mexic

4

Mirela Braşoveanu, Monica R. Nemţanu

Study of Electron Beam Irradiated Starches Using Factor Analysis

10th International Balkan Workshop on Applied Physics (IBWAP 2009), 6 – 8 iulie 2009, Constanţa, România