Obţinerea de amidonuri modificate prin tehnologie neconvenţională,
cu aplicabilitate Ón industria alimentară

Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

Obiectiv general

 tratarea şi modificarea amidonului de porumb cu ajutorul tehnologiei cu fascicul de electroni acceleraţi Ón scopul Ómbunătăţirii proprietăţilor funcţionale pentru aplicaţii alimentare

 

Obiective specifice

 elaborarea şi testarea procedurii de tratament cu fascicul de electroni a amidonului

 tratarea şi modificarea amidonului cu fascicul de electroni acceleraţi

 caracterizarea amidonurilor modificate prin metode de analiză fizico-chimică, structurală şi senzorială

 testarea amidonurilor modificate obţinute Ón diverse produse alimentare

 corelarea parametrilor de tratament cu proprietăţile studiate ale amidonurilor modificate

 comunicarea şi publicarea rezultatelor

 

Rezumatul proiectului

RO

Text Box: EN

Contact

 

Obiective