Obţinerea de amidonuri modificate prin tehnologie neconvenţională,
cu aplicabilitate Ón industria alimentară

Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

 

Dezvoltarea tehnologiei neconvenţionale cu fascicul de electroni de tratare şi modificare aamidonului de porumb şi cartof

 

 Valoarea etapei (sursa numai buget de stat): 187.062 lei

 Durata etapei: 11 luni

 Termen de predare: 15.11.2010

 Obiective

1. testarea amidonului de porumb modificat Ón fascicul de electroni acceleraţi Ón diverse produse alimentare

2. corelarea caracteristicilor fizico-chimice şi structurale ale amidonului de porumb modificat obţinut Ón vederea stabilirii
††††† parametrilor optimi de procesare cu elaborarea fişei tehnologice pentru procedeul de obţinere a amidonului de porumb modificat
††††† Ón fascicul de electroni acceleraţi

3.Óntocmirea documentaţiei necesare cererii de brevet

 

  Rezumatul etapei V

  Raportul ştiinţific şi tehnic V (RST)

  Valorificarea rezultatelor ştiinţifice

 

 

 

Text Box: EN

RO

Contact

 

Etapa V