Obţinerea de amidonuri modificate prin tehnologie neconvenţională,
cu aplicabilitate Ón industria alimentară

Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

 

Caracterizarea fizico-chimică şi structurală a amidonului de porumb modificat
prin tratament cu fascicul de electroni

 

 Valoarea etapei (sursa numai buget de stat): 82.426 lei

 Durata etapei: 3,5 luni

 Termen de predare: 15.12.2009

 Obiective

1. evaluarea unor caracteristici fizico-chimice şi structurale ale amidonului de porumb modificat prin
†††††† tratament cu fascicul de electroni

  Rezumatul etapei IV

  Raportul ştiinţific şi tehnic IV (RST)

  Valorificarea rezultatelor ştiinţifice

 

 

 

 

Text Box: EN

RO

Contact

 

Etapa IV