Obţinerea de amidonuri modificate prin tehnologie neconvenţională,
cu aplicabilitate Ón industria alimentară

Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

 

Studiu documentar privind metodele de tratare, modificare şi caracterizare ale amidonurilor utilizate Ón scop alimentar

 

 Valoarea etapei (sursa numai buget de stat): 100.000 lei

 Durata etapei: 3 luni

 Termen de predare: 14.12.2007

 Obiective

1. realizarea unei sinteze a aspectelor existente Ón literatura de specialitate privind:

 

- consideraţii generale referitoare la structura, proprietăţile, compoziţia şi utilizările amidonului

- metode de modificare a amidonurilor

- aplicaţiile industriale ale amidonurilor modificate

- metodologiile de caracterizare fizico-chimică şi structurală a amidonului

- legislaţia naţională versus cea europeană cu privire la amidonurile modificate

2. selecţionarea şi prezentarea metodelor şi protocoalelor de lucru care vor fi utilizate pentru analiza fizico-chimică şi
††††† structurală amidonurilor alese pentru studiu

3. stabilirea succesiunii etapelor experimentale Ón cadrul proiectului

 

  Rezumatul etapei I

  Raportul ştiinţific şi tehnic I (RST)

 

 

 

Text Box: EN

RO

Contact

 

Etapa I